Nacházíte se:
Domací stránka
-
GALERIE ZAHRADNÍ DŮM TEPLICE
-
Dnes na programu

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM TEPLICE


 

20. 3. – středa - 18.00

PETR MENŠ  – „OBRAZY A KRESBY“

vernisáž výstavy

Akademický malíř Petr Menš (1943) se do podvědomí širší veřejnosti zapsal především realizací vítězného návrhu z celostátní soutěže na oponu ústeckého divadla. Žák prof. Františka Muziky na pražské UMPRUM patří ke generaci nastupující v době soumraku "pražského jara" a počátku normalizace. Jeho výstava v teplické městské galerii se zaměřuje na přechod od děl, v nichž je lidská figura nositelem existenciálních obsahů, až k dílům, ve kterých se přírodní události proměňují ve spontánní hru. Dosud nikdy nebyl na Menšově výstavě položen takový důraz na kresbu, která je plně rovnocenným protějškem jeho malby a daleko více obráží autorovu invenci ve vynalézání výtvarných postupů a technik.

Úvodní slovo: Mgr. Jan Škvára, historik umění.

Na vernisáži zazpívá Kateřina Ondryášová, studentka 3. ročníku oddělení populární hudby Konzervatoře Teplice. Na klavír a akordeon doprovodí prof. Mgr. Marie Červová.

Výstava potrvá do 21. 4. 2019.

Galerie je přístupná úterý – neděle, od 11.00 – 17.00, v případě akcí v sále Zahradního domu do 20.30.

Další vystavující:

24. dubna – středa – 18.00: ANNA VANČÁTOVÁ A BOHUSLAV MALEČEK

29. května – středa – 18.00: PAVEL ROUČKA

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog. Narodil se 20. června 1942. Studoval na SŠ v Praze geodezii a kartografii, absolvoval odbornou stáž na Académie des Beaux-Arts v Paříži. Zabýval se scénografií a kresleným filmem v Belgii. Tam vedl i školu litografie na Akademii výtvarných umění v Maasgtrichtu a malířskou letní akademii v německém Frauenau. Od roku 1975 se věnuje výhradně malbě. Mimo jiné nachází inspiraci ve starých mapách. Vytváří rozměrné expresivně pojaté figurální kompozice. Jeho dílo provází filozofický podtext se silným humanistickým akcentem, netradiční pracovní postupy a záliba v technologických experimentech. To stejné se projevuje v jeho litografické a ilustrační tvorbě. Zasáhl i do oblasti scénografie a tapiserie. Zabýval se rovněž tvorbou dřevěných objektů. Uspořádal řadu samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních, doma i v zahraničí. Je zastoupen v řadě renomovaných galerií. Francouzská vláda ocenila jeho přínos pro umění řádem Chevalier dans I´Ordre des Palmes Academiques / Rytiří řádu akademických palem.

26. června – středa – 18.00: Ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary:

OBJEVENÉ BOHATSTVÍ - grafické dílo Walhtera Klemma a Carla Thiemannaze

Walther Klemm (1883 – 1957) a Carl Theodor Thiemann (1881 – 1966) se narodili v Karlových Varech. Do pokladnice moderní grafiky počátku 20. století přispěli  zejména barevnými dřevořezy, v nichž se inspirovali jak tehdy módní japonskou grafikou, tak i secesními a symbolistními motivy, a projevili se jako mistři nečekaných koloristických spojení. S oblibou zobrazovali krajinu i městská zákoutí. W. Klemm se dokonce specializoval na zpodobnění domácích i exotických zvířat, C. Thiemann obdivoval květiny. Rodné lázeňské město opustili v roce 1905, aby až do roku 1908 výtvarně pracovali ve společném ateliéru v Praze – Liboci, odkud přesídlili do umělecké kolonie v Dachau. Toto město a okolní krajina se staly osudovými pro Carla Thiemanna, působil zde až do své smrti, zatímco Walther Klemm již v roce 1913 odjel do Výmaru a věnoval se pedagogické, grafické a ilustrátorské činnosti.

Pouta s Karlovými Vary přetrvala, jako členové uměleckého spolku Metznerbund zde často prezentovali svá grafická díla na společných i samostatných výstavách. V tzv. poválečných konfiskátech se ocitly obsáhlé kolekce grafických děl obou autorů. Poprvé „objevené výtvarné bohatství“ barevných i černobílých grafických listů W. Klemma C. Thiemanna zpřístupnila Galerie umění v Karlových Varech v roce 1992.

4. září – středa – 18.00: JIŘÍ ALTMANN

Akademický malíř Jiří Altmann se narodil 28. ledna 1942 v Praze. V letech 1960–1966 studoval na Akademii výtvarných umění, v letech 1968–1971 pracoval v Essenu v nakladatelství Girardet. Zabývá se grafikou, ilustrací, kresbou, restaurováním. Vedle dřeva, zejména techniky dřevořezu, jej zajímají i jiné přírodní materiály, například kámen.

Vernisáže se jako host zúčastní manželka výtvarníka, herečka Jana Altmannová.

Hudební vystoupení: FRAJERKY Z GALERKY - potěší srdce přítomných originálním přednesem písní zvaných "hašlerovky".

16. října – středa – 18.00: VLADIMÍŘ ŠAVEL jun. – výstava k životnímu jubileu

 Narozen 8. listopadu 1949 v Ervěnicích. Vystudoval obor monumentální malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1969). Dále studoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (1973), na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře dějin a teorie výtvarného umění filozofické fakulty UK tamtéž.
    V roce 1989 se habilitoval v oboru malířství na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je docentem a vedoucím katedry výchov uměním na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a přednáší na katedře primárního vzdělávání pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.

 
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM


logo dk

(c) Dům kultury Teplice 2009 - 2019 | Všechna práva vyhrazena.
Dotazy zasílejte na : dkteplice@dkteplice.cz | V případě problému s prezentací kontaktujte php@rosettedesign.cz
Výtahy Petersik | MULTICAR | Nastřelování náušnic

logo dk