MAPAGALERIE ZAHRADNÍ DŮM TEPLICE


20. 3. – středa - 18.00

PETR MENŠ  – „OBRAZY A KRESBY“

vernisáž výstavy

Akademický malíř Petr Menš (1943) se do podvědomí veřejnosti zapsal především realizací vítězného návrhu z celostátní soutěže na oponu ústeckého divadla. Žák prof. Františka Muziky na pražské UMPRUM patří ke generaci nastupující v době soumraku "pražského jara" a počátkem normalizace. Jeho výstava v teplické městské galerii se zaměřuje na přechod od děl, v nichž je lidská figura nositelem existenciálních obsahů, až k dílům, v nichž se přírodní události proměňují ve spontánní hru. Dosud nikdy nebyl na Menšově výstavě položen takový důraz na kresbu, která je plně rovnocenným protějškem jeho malby a daleko více obráží autorovu invenci ve vynalézání výtvarných postupů a technik.

Výstava potrvá do 21. 4. 2019.

Galerie je přístupná úterý – neděle, od 11.00 – 17.00, v případě akcí v sále Zahradního domu do 20.30.

24. 4. - středa - 18.00

ANNA VANČÁTOVÁ A BOHUSLAV MALEČEK

Anna Vančátová (10. 2. 1949) je významný česká malířka, dcera doc. B. Malečka. Studovala výtvarnou výchovu u prof. Cyrila BOudy a doc. Zdeňka Sýkory na FF UK v Praze. Pedagogicky působila na gymnáziu a na ZUŠ v Dobříši. V malbě ji zajímá krajina, zátiší, prikmitivně stylizovaná figura v prostoru krajinném i architektonickém, vlastní niterné prožitky. Zasahuje do ní i úhlem, tužkou nebo pastelem. Pracuje v cyklech, ve kterých navazuje na českou a francouzskou koloristickou tradici a kombinuje groteskní formy s osobitou stavbou obrazů, v nichž je prostor svobodně budován barvou, a v němž se projevují i magické a historické paralely.

Bohuslav Maleček, malíř, grafik, pedagog, publicista (zemřel 15. 12. 1988). Studoval profesuru výtvarné výchovy na ČVUT a UK v Praze. Habilitace v roce 1965. Pedagogicky působil na gtymnáziu v Žatci, pedagogickém gymnáziu v Teplicích a stál u zrodu katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (1963), kterou vedl až do nuceného odchodu v roce 1970. Vedle publikační činnosti se věnoval volné malířské a grafické tvorbě.

Výstava potrvá do 26. 5.

29. 5. - středa - 18.00

PAVEL ROUČKA

Pavel Roučka (*20. 6. 1942) studoval na SPŠ geodézie a kartografie v Praze (1960), v roce 1995 absolvoval odbornou stáž na Académie de Beaux-Arts v Paříži. V letech 1968-1971 se zabýval scénografií s kresleným filmem v Belgii, od roku 1993 působí jako pedagog (Letní akademie ve Frauenau/SRN, Akademie výtvarných umění v Maastrichtu/Belgie. Do roku 1975 se věnoval výhradně malbě, poté i grafice včetně exlibris a zejména ilustraci, zabývá se i scénografií, tapiseriemi, tvorbou dřevěných objektů. Od osmdesátých let se zabývá výhradně malbou, kresbou a litografií. Vede kursy malby na lezní umělecké akademii v Bavorsku. Absolvoval stáž ve Francii, fransouzská vláda ocenila jeho umělecký přínos řádem CHEVALIER DANS L’ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES (RYTÍŘ ŘÁDU AKADEMICKÝCH PALEM).

Pro malířskou tvorbu Pavla Roučky jsou příznačné expresivně pojaté figurální kompozice, neobvykle působivá barevnost, netradiční pracovní postupy. Jeho práce jsou zastoupeny ve významných galeriích v ČR, včetně Národní galerie, i v zahraničí (USA, Francie, Polsko…). Od roku 1978 uspořádal na tři desítky samostatných výstav a účastnil se mnoha výstav kolektivních, doma i v zahraničí.

 


logo dk

(c) Dům kultury Teplice 2009 - 2019 | Všechna práva vyhrazena.
Dotazy zasílejte na : dkteplice@dkteplice.cz | V případě problému s prezentací kontaktujte php@rosettedesign.cz
Výtahy Petersik | MULTICAR | Nastřelování náušnic

logo dk