Nacházíte se:
Domací stránka
-
Divadlo na zámku 2016
-
Dnes na programu

Divadlo na zámku 2016


Divadlo na zámku 2016 od pátku 2. do neděle 4. září 2016

Divadlo na zámku 2016 se uskuteční za finanční podpory Statutárního města Teplice, Ústeckého kraje z Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 a Nadace Život umělce.

14. ročník múzické přehlídky se tradičně uskuteční na vnitřním nádvoří teplického zámku, který je sídlem Regionálního muzea v Teplicích, přístup pro diváky je přes Ptačí schody nebo ze Zámecké zahrady kolem románského křídla. V případě velmi nepříznivého počasí se akce koná v Krušnohorském divadle. O případném přesunu bude rozhodnuto v den konání akce a informace bude zveřejněna na www.dkteplice.cz. Prodej vstupenek od 1. 6. 2016.

PROGRAM

pátek    2.9.2016              

10.00     KOCOUR V BOTÁCH, Divadlo rozmanitostí Most

15.00     LEGENDA O PRAVŘÍDLE, Divadlo Orry

17.00     MARTA Töpferová TRIO  

20.00     DVA PÁNI Z VERONY, Činoherní studio Ústí nad Labem

sobota  3.9.2016              

10.00     CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA, Divadlo Láryfáry

15.00     PROCESNĚ NEPŘIJATELNÉ, D.S. The Spis

17.00     CHANTAL POULLAIN & Jazzové trio Štěpána Markoviče       

20.00     BARMANKY, Divadlo Radka Brzobohatého

neděle 4.9.2016              

10.00     O HOLIČI A BARVÍŘI, Divadlo Krabice Teplice

15.00     JURÁŠEK a STÁŇA, Divadelní studio DK Teplice

17.00     ZUBY NEHTY  

20.00     LÁSKA, Divadlo Bez zábradlí

 

Vstupné na dopolední pohádky od 10:00 nebo odpolední představení z produkce amatérských divadel od 15:00 je stanoveno pouze samostatně ve výši 50,- Kč.

Vstupné na celý odpolední blok (koncert od 17:00 + divadelní představení od 20:00)

1 denní vstupenka za 300,- Kč

2 denní vstupenka za 350,- Kč

3 denní vstupenka za 450,- Kč

Samostatně na každý z pořadů 200,- Kč.


Doprovodný program

Divákům, kteří si zakoupí jednodenní, dvou či třídenní vstupné na celý programový blok, zahrnující podvečerní koncert a večerní divadelní představení, nabízíme po všechny tři festivalové dny jako bonus v přestávce mezi koncertem a divadelním představením prohlídku interiéru pravoslavného Chrámu Povýšení svatého Kříže vchodem z vnitřního zámeckého nádvoří a prohlídku nově zrekonstruované grotty v přízemí zámku. V pátek 2. a sobotu 3. září po skončeném divadelním představení jsme programovou nabídku rozšířili ještě o noční vyhlídku z věže zámku nebo z věže děkanského kostela sv. Jana Křtitele. Doprovodný program je bez vstupného, v obou kostelích možno přispět do kasičky.

Eventuální zájemce o prohlídky však prosíme, aby se při nákupu vstupenky v pokladně DK zarezervovali.

Zámecká grotta představuje prakticky neznámou, ale relativně dobře dochovanou umělou jeskyni, jejíž stěny jsou zdobené krápníkovou omítkou, která byla vybudovaná někdy kolem roku 1630 Vilémem Kinským v křídle teplického zámku, dříve spojeném s horní částí rozlehlé zámecké zahrady.

Návštěvníkům Divadla na zámku 2016 se otevře rovněž pohled z věže teplického zámku. Z oken komnaty, kde donedávna pracovalo jedno z oddělení regionálního muzea, jež v budově sídlí, se nabízí úchvatný a neokoukaný pohled na centrum nejstarších lázní v Čechách. 

Goticko renesanční kostel Povýšení svatého Kříže nazývaný též chrám Povýšení svatého Kříže je jako součást teplického zámku chráněnou kulturní památkou České republiky. Přimyká se zvenčí k severovýchodnímu nároží hlavního zámeckého křídla. S využitím kvádrů zdiva z románské baziliky, jejíž pozůstatky jsou na vnitřním zámeckém nádvoří k vidění, jej v letech 1549-68 postavil tehdejší majitel teplického panství Volf z Vřesovic, který byl nejvyšším písařem Království Českého a je v kostele pochován. Kostel, původně katolický, sloužil pro potřeby rodiny majitelů zámku a hostů teplických lázní. Jeho dnešní podoba je výsledkem novogotické přestavby celého zámku z počátku 18. století. Od roku 1950 slouží potřebám pravoslavné církve, z téhož roku pochází také ikonostas před hlavním oltářem. Od roku 1637 jsou v kapli kostela uloženy ostatky svatého Clariho z Dalmácie, jež knížecí rodině Clary – Aldringenů daroval římský papež Urban VIII.

Děkanský kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí byl postaven na starších základech mezi lety 1585 – 1594, pravděpodobně pod vedením zednického mistra Kristiana Laglera. Kostel slouží potřebám církve římsko-katolické, v podzemí jsou ukryty hrobky dvou šlechtických rodů, držitelů Teplic: Vchynských a Clary-Aldringenů. Kostel je trojlodní bazilikou s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí, ke které přiléhá malá schodišťová válcová věž. V nejvyšším patře je hranolová věž zúžena a obehnána pavlačí, za kterou se nacházel byt hlásného. Věž je kryta charakteristickou barokní přílbovou střechou, kterou získala právě při poslední velké přestavbě r. 1703.

 

Změna programu vyhrazena.

Divákům se samostatným vstupným na večerní divadlo bude umožněn vstup na vnitřní nádvoří nejdříve půl hodiny před začátkem produkce. Na samostatné vstupenky se nevztahuje cenově výhodný letní předprodej.
NEJBLIŽŠÍ PROGRAM


logo dk

(c) Dům kultury Teplice 2009 - 2017 | Všechna práva vyhrazena.
Dotazy zasílejte na : dkteplice@dkteplice.cz | V případě problému s prezentací kontaktujte php@rosettedesign.cz
Výtahy Petersik | MULTICAR | Nastřelování náušnic

logo dk