Kurzy

TANEČNÍ DIVADLO TEPLICE (TDT)

Taneční divadlo Teplice (TDT) je amatérský taneční soubor s dlouholetou tradicí, který je nedílnou součástí Krušnohorského divadla. Prostory divadla poskytují našim kurzistům/tanečníkům možnost trénovat na zdejším Baletním sále a své výsledky prezentovat na jevišti Velkého sálu a v dalších prostorách divadla (Malý sál nebo Zkušebna), stejně jako tomu je u profesionálních divadelních souborů.

V rámci školního roku je nastudováno s kurzisty několik představení, která jsou zpravidla odehrána na velkém sále Krušnohorského divadla s kapacitou bezmála 700 míst. Tato představení jsou hojně navštěvována veřejností (příbuzní, známí, školská zařízení apod.).

Pod vedením zkušených lektorů tanečníci během výukového roku (od září do června) získávají základy klasického tance, moderních technik, improvizace a jevištního projevu. Dle věkové kategorie a výkonnostní úrovně jsou rozděleni do jednotlivých tanečních skupin (skupiny přípravného oddělení, skupiny střední věkové kategorie a hlavní věková kategorie).

Každým rokem TDT představí alespoň jednu premiéru dějového tanečního představení. Dále prezentuje své choreografie na soutěžích, tanečních přehlídkách, plesech apod. Příležitostně soubor spolupracuje i s dalšími uměleckými skupinami (např. s Hereckým studiem Domu kultury Teplice).

Členem TDT je možné se stát po absolvování náboru. Nábory zpravidla probíhají začátkem září a začátkem února.

Lektorky TDT: BcA. Jana Volrábová, Lucie Tesařová, Natálie Švehlová a Barbora Lancová

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PRO NOVÝ VÝUKOVÝ ROK 2021/2022
Nábor nových členů TDT proběhne počátkem září 2021 na baletním sále Krušnohorského divadla (vstup zadním vchodem). Přesný termín bude včas upřesněn na našich webových a facebookových stránkách.

Přijímáni jsou zájemci od 3 let až po dospělé.

Na nábor doporučujeme si vzít s sebou tréninkové oblečení a dobrou náladu.

KONTAKTY:
Ing. Ivana Ryllová – vedoucí kurzů, tel. 417 515 932, mobil: 774 590 799, email: program2@dkteplice.cz

Lucie Tesařová – vedoucí lektorka TDT, mobil: 608 524 051, email: lucie.tesarova@tanecnidivadloteplice.cz

Webové stránky: http://tanecnidivadloteplice.cz/

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/TanecniDivadloTeplice

Instagram: https://www.instagram.com/tanecni_divadlo_teplice/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKRzbdvykx41-lYNCvm2Dw

 

 

HERECKÉ STUDIO DK Teplice

Přípravné kurzy hereckých technik a dramatické výchovy.

Zaměření kurzu:
– výuka herectví, jevištní mluvy, hereckých technik a dramatické výchovy, nácvik představení, ročníkové práce apod.

Skupiny kurzistů našich lektorů se v případě zájmu a nabídky účastní amatérských přehlídek či festivalů, popřípadě zájezdových představení v nedalekém okolí. Výuku lze rozšířit o tematické workshopy, dílny, speciální kurzy improvizace apod.

Určeno:
– všem zájemcům o divadlo, začínajícím hercům, žákům, studentům a dospělým apod.

Předpoklady:
– chuť a ochota pracovat na sobě i ve skupině.

Zápis a domluva rozvrhu:

– zápis do kurzu probíhá každoročně v průběhu první poloviny měsíce září – podrobné informace sdělíme na našich facebookových nebo webových stránkách www.dkteplice.cz.

V průběhu zápisu bude žák seznámen mj. také s rozvrhy lekcí jednotlivých lektorů a následně bude přirazen do skupiny, která mu bude z časových možností nejlépe vyhovovat.

Výuka probíhá po domluvě s lektorem zpravidla od druhé poloviny září do konce června, převážně v prostorách Krušnohorského divadla Teplice.

Naši lektoři:
– Jaroslav Hunka
Absolvent kurzu DV pro současnou školu (Katedra vých. dramatiky DAMU), kurzu Improliga (DAMU a STD Praha), 12. celostátní dílny Dramatické výchovy ve škole – KVD DAMU + STD, kurzu Divadla utlačovaných forem (divadlo Forum – J.Boal), předseda sdružení Divadlo ORRY o.s.

– MgA. Iveta Rálková
Absolventka Divadelní fakulty AMU (obor herectví), držitelka prestižní ceny Valtra Tauba za vynikající výsledky ve studiu oboru herectví, od roku od roku 1987 četná praxe v pražských (Klub v Řeznické, Divadlo Disk, Žižkovské divadlo, Činoherní klub, Divadlo E. F. Buriana, Divadlo za branou..) a mimopražských divadlech (Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Středočeské divadlo Kladno, Divadlo Příbram..), autorská tvorba, spolupráci při dabingu, četná pedagogická a výchovná činnost.

– Bc. Petra Würzová
Zkušená členka Hereckého studia DK Teplice, divadelního spolku 4Pod Peřinou, režisérka divadelních her.

KONTAKT:
Ing. Ivana Ryllová – vedoucí kurzů, tel. 417 515 932, mobil: 774 590 799, email: program2@dkteplice.cz