Kurzy

TANEČNÍ DIVADLO TEPLICE (TDT)

Taneční divadlo Teplice (TDT) je amatérský taneční soubor s dlouholetou tradicí, který je nedílnou součástí Krušnohorského divadla. Prostory divadla poskytují našim kurzistům/tanečníkům možnost trénovat na zdejším Baletním sále a své výsledky prezentovat na jevišti Velkého sálu a v dalších prostorách divadla (Malý sál nebo Zkušebna), stejně jako tomu je u profesionálních divadelních souborů.

V rámci školního roku je nastudováno s kurzisty několik představení, která jsou zpravidla odehrána na velkém sále Krušnohorského divadla s kapacitou bezmála 700 míst. Tato představení jsou hojně navštěvována veřejností (příbuzní, známí, školská zařízení apod.).

Pod vedením zkušených lektorů tanečníci během výukového roku (od září do června) získávají základy klasického tance, moderních technik, improvizace a jevištního projevu. Dle věkové kategorie a výkonnostní úrovně jsou rozděleni do jednotlivých tanečních skupin (skupiny přípravného oddělení, skupiny střední věkové kategorie a hlavní věková kategorie).

Každým rokem TDT představí alespoň jednu premiéru dějového tanečního představení. Dále prezentuje své choreografie na soutěžích, tanečních přehlídkách, plesech apod. Příležitostně soubor spolupracuje i s dalšími uměleckými skupinami (např. s Hereckým studiem Domu kultury Teplice).

Členem TDT je možné se stát po absolvování náboru. Nábory zpravidla probíhají začátkem září a začátkem února.

Vedoucí lektorka TDT: Lucie Pimpara

KONTAKT:
Bc. Petra Würzová – vedoucí kurzů, tel. 417 515 932, mobil: 737 026 634,
email: program2@dkteplice.cz

 

 

HERECKÉ STUDIO DK Teplice

Přípravné kurzy hereckých technik a dramatické výchovy.

Zaměření kurzu:
– výuka herectví, jevištní mluvy, hereckých technik a dramatické výchovy, nácvik představení, ročníkové práce apod.

Skupiny kurzistů našich lektorů se v případě zájmu a nabídky účastní amatérských přehlídek či festivalů, popřípadě zájezdových představení v nedalekém okolí. Výuku lze rozšířit o tematické workshopy, dílny, speciální kurzy improvizace apod.

Určeno:
– všem zájemcům o divadlo, začínajícím hercům, žákům, studentům a dospělým apod.

Předpoklady:
– chuť a ochota pracovat na sobě i ve skupině.

Zápis a domluva rozvrhu:

– zápis do kurzu proběhne 4. 9. 2024 od 17.00 do 19.00 ve Smetanově síni Krušnohorského divadla Teplice, vstup vrátnicí – podrobné informace sdělíme na našich facebookových nebo webových stránkách www.dkteplice.cz.

V průběhu zápisu bude žák seznámen mj. také s rozvrhy lekcí jednotlivých lektorů a následně bude přirazen do skupiny, která mu bude z časových možností nejlépe vyhovovat.

Výuka probíhá po domluvě s lektorem zpravidla od druhé poloviny září do konce června, převážně v prostorách Krušnohorského divadla Teplice.

Naši lektoři:

– Ladislav Valeš
zakladatel amatérského divadelního souboru Rádobydivadlo Klapý, principál souboru, režisér, scénárista, herec, organizátor a odborný porotce divadelních amatérských přehlídek (Rádobyfest, Lounské divadlení apod.). V letech 2000-2008 člen odborné rady Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu ARTAMA.

– Erika Antošová
Zkušená členka Hereckého studia DK Teplice, divadelního spolku 4Pod Peřinou.

KONTAKT:
Bc. Petra Würzová – vedoucí kurzů, tel. 417 515 932, mobil: 737 026 634,
email: program2@dkteplice.cz