Pokladna

POKLADNÍ HODINY DOMU KULTURY TEPLICE

 

Pondělí – Pátek            9.00  – 20.00
Sobota – Neděle        12.30 – 20.00

V případě dopoledního představení je pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem.

Kontakt :   (+420) 417 515 940      
pokladna@dkteplice.cz

 

POKLADNA KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA TEPLICE

otevřena 1 hodinu před začátkem představení

Kontakt : (+420) 417 515 930     
pokladna@dkteplice.cz

 

  • Vstupenky lze zakoupit v pokladně Domu kultury Teplice nebo v prodejní síti Ticketportal. Pokladna Domu kultury Teplice je prodejním a rezervačním místem pokladního systému Ticketportalu.
  • Vyzvedněte si své vstupenky včas! Půl hodiny před začátkem představení budou rezervované vstupenky uvolněny do prodeje.
  • Slevy na všechny pořady lze uplatnit pouze v pokladně Domu kultury Teplice.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID-19

Nákupem vstupenky zákazník potvrzuje, že je seznámen s níže uvedenými podmínkami a splňuje je.

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek:

* doložit certifikát o provedeném očkování ( přičemž od poslední dávky dvoudávkových vakcín a první u jednodávkových vakcín,      musí uplynout nejméně 14 dní)

* doložit potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech

PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:
* u osob do 18 let
* u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
* u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí

Návštěvníci jsou povinni po celou dobu konání akce použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu

Výše uvedené podmínky vstupu jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky platné od 22. 11. 2021