Pokladna

POKLADNÍ HODINY DOMU KULTURY TEPLICE

 

Pondělí – Pátek            9.00  – 20.00
Sobota – Neděle        12.30 – 20.00

V případě dopoledního představení je pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem.

Kontakt :   (+420) 417 515 940      
pokladna@dkteplice.cz

 

POKLADNA KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA TEPLICE

otevřena 1 hodinu před začátkem divadelního představení

Kontakt : (+420) 417 515 930     
pokladna@dkteplice.cz

 

  • Vstupenky lze zakoupit v pokladně Domu kultury Teplice nebo v prodejní síti Ticketportal. Pokladna Domu kultury Teplice je prodejním a rezervačním místem pokladního systému Ticketportalu.
  • Vyzvedněte si své vstupenky včas! Půl hodiny před začátkem představení budou rezervované vstupenky uvolněny do prodeje.
  • Slevy na všechny pořady lze uplatnit pouze v pokladně Domu kultury Teplice.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID-19

Nákupem vstupenky zákazník potvrzuje, že je seznámen s následujícími podmínkami a splňuje je.

Návštěvníci, s výjimkou dětí do 6 let věku, jsou povinni prokázat, že:

– absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

– absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV2 s negativním výsledkem

– byli očkováni proti onemocnění covid-19 a toto doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní

– prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba povinné izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Návštěvníci jsou povinni po celou dobu konání akce použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Výše uvedené podmínky vstupu jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky platné od 9.7.2021.