Pokladna

POKLADNÍ HODINY DOMU KULTURY TEPLICE

Pondělí – Pátek             9.00 – 20.00
Sobota – Neděle         12.30 – 20.00

V případě dopoledního představení je pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem.

Kontakt :   (+420) 417 515 940      
pokladna@dkteplice.cz

 

POKLADNA – KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO TEPLICE

otevřena 1 hodinu před začátkem představení

Kontakt : (+420) 417 515 930     
pokladna@dkteplice

Bezbariérový vstup pro ZTP do divadla je přes vrátnici Krušnohorského divadla.

 

  • Vstupenky lze zakoupit v pokladnách Domu kultury Teplice nebo v prodejní síti Ticketportal. Pokladna Domu kultury Teplice je prodejním a rezervačním místem pokladního systému Ticketportalu.
  • Vyzvedněte si své vstupenky včas! Půl hodiny před začátkem představení budou rezervované vstupenky uvolněny do prodeje.
  • Slevy na všechny pořady lze uplatnit pouze v pokladnách DOMU KULTURY TEPLICE, KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA a LETNÍHO KINA NA ZÁMKU..

Nákupem vstupenky zákazník potvrzuje,
že je seznámen s níže uvedenými podmínkami a splňuje je:

 

PROGRAM ke stažení

 

DŮM KULTURY TEPLICE:   listopad 2022     prosinec 2022

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO:  listopad 2022    prosinec 2022

KINO KVĚTEN:   17.11. – 3.12.2022   1.-17.12 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Informace pro návštěvníky, kteří si již zakoupili vstupenky na uvedené pořady

a) pokud je pořad PŘELOŽEN, popř. HLEDÁME NÁHRADNÍ TERMÍN:

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termín. Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje můžete vstupenky vrátit, a to nejdříve v den původního termínu konání akce a následně po dobu třech měsíců /nejpozději však v den skutečného konání akce/.

b) pokud je pořad ZRUŠEN:

Zakoupené vstupenky bude možné vracet, nejdříve v den původního termínu konání akce a následně po dobu třech měsíců v místě zakoupení vstupenky.

Vstupenky je možné vracet pouze v místě jejich zakoupení !!!

Místo zakoupení vstupenky:

– Pokladna Domu kultury Teplice

– Prodejní síť Ticketportal –  ticketportal.cz (tzv. Home ticket):

Aktuální informace pro vrácení této vstupenky naleznete zde: https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2

nebo v obchodních podmínkách sítě Ticketportal – bod 11) Vracení vstupného  https://www.ticketportal.cz/Article/2881

Případně u ostatních smluvních partnerů