Výběrové řízení

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – “Rekonstrukce světel, vč. snížení podhledů a úpravy příček v DK”

Výzva

ČP základní způsobilost

Smlouva o dílo

2021-04-10 – Rekonstrukce světel, vč. snížení podhledů a úprav příček v DK zadání