Pronájmy

Dům kultury Teplice, nabízí široké spektrum prostor pro technické a organizační zabezpečení akce, které si lze sjednat

na telefonu: 417 515 942, nebo na e-mailu: obchod@dkteplice.cz